• medzinárodná cestná preprava celovozových a paletových zásielok
  • vnútroštátna cestná preprava celovozových a paletových zásielok
  • preprava nebezpečného tovaru na základe dohovoru ADR
  • preprava nadrozmerných zásielok
  • preprava mrazeného a chladeného tovaru
  • špeciálne (sonder) transporty
  • námorná preprava
  • letecká preprava
  • železničná preprava
  • intermodálna preprava
VIAC O NAŠICH SLUŽBÁCH